Menü Bezárás

Tájékoztató a támogatás igénylésének három lépéséről

BUDAPEST HELPS Támogatási Program Családoknak

I. Általános tájékoztató a Budapest Helps Támogatási Programról

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a Fővárosi Önkormányzattal, a Magyar Vöröskereszttel és az UNICEF-fel együttműködésben, az OTP Bank közreműködésével készpénzalapú támogatási programot indít olyan gyermekes családok számára, amelyek az ukrajnai háború elől menekülve érkeztek Magyarországra, és Budapesten élnek.

A program egyszeri, készpénzes támogatást biztosít Ukrajnából érkező menekült családok részére. A támogatás célja, hogy a családok könnyebben megbírkózzanak az ukrajnai háború okozta megélhetési nehézségekkel, valamint hogy kielégíthessék gyermekeik alapvető szükségleteit.

A készpénztámogatás mellett a program célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ukrajnából érkező menekültek számára hozzáférhető szociális szolgáltatásokról, ezzel segítve azokat a családokat, akiknek iskoláztatási, egészségügyi vagy jogi segítségre van szükségük. 

A támogatás feltételeiről és a jogosultság igazolásának módjairól a II-III. pontban talál részletes információt.

A támogatás igénylésének 3 lépése

 • Támogatás igénylésének 1. lépése – Online regisztráció + időpontfoglalás a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodába (IV. pont)
 • Támogatás igénylésének 2. lépése – Személyes megjelenés a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában, dokumentumok, okmányok bemutatása (V. pont)
 • Támogatás igénylésének 3. lépése – A Budapest Helps Kártya aktiválása személyesen egy OTP Bankfiókban (VI. pont).

Figyelem!

Előfordulhat, hogy a programot megvalósító szervezetek nevével visszaélve, csalást elkövető személyek adatokat, pénzt próbálnak megszerezni Öntől. A támogatás igénylése teljesen ingyenes, regisztrációs vagy ügyintézői díj nincs. Személyes adatokat kizárólag a https://help.budapest.hu/ oldalon található regisztrációs űrlapon, valamint az BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában kérünk el a támogatást igénylő személytől.

Amennyiben kérdése van a támogatási programmal vagy a regisztrációval kapcsolatban, kérjük keresse az BUDAPEST HELPS Támogatási Program Telefonos Ügyfélszolgálatát, amely magyar hívószámról ingyenesen hívható. A Telefonos Ügyfélszolgálaton lehetőség van panasz bejelentésére is.

A BUDAPEST HELPS Telefonos Ügyfélszolgálat minden munkanap 08.00-16.00 között élőszavas hívásokat fogad ukrán, orosz és magyar nyelven a +3680818001 telefonszámon, valamint minden nap 00:00-24:00 között fogad hangrögzített üzeneteket.

II. A támogatás összege, a támogatásra jogosultak köre

A támogatást az alábbi feltételeknek megfelelő személyek (háztartások) igényelhetik. A támogatásra való jogosultságot a III. pontban felsorolt hivatalos okmányokkal, dokumentumokkal kell igazolni.

 1. Az igénylő (szülő vagy törvényes képviselő/gyám) háztartásában olyan gyermeket nevel, akire igazak az alábbi állítások:
  • A gyermek 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, menedékes státusszal rendelkezik, vagy Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgár
  • A gyermeket az igénylő saját háztartásában neveli Budapesten
  • A gyermek a regisztrációs űrlap beküldésének napján még nem tölti be 18. életévét.
 2. Az igénylőnek (szülő) 2022. február 24. után Magyarországon született gyermeke, és igazak rá az alábbi állítások:
  • Az igénylő 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, menedékes státusszal rendelkezik, vagy Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgár
  • A gyermeket az igénylő saját háztartásában neveli Budapesten.
 3. Az igénylő jelenleg várandós, és igazak rá az alábbi állítások:
  • Az igénylő 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, menedékes státusszal rendelkezik, vagy Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgár
  • Az igénylő Budapesten él
  • Az igénylő a regisztrációs űrlap beküldésének napján várandósságában betölti a 91. napot.

A támogatás összege az igazoltan saját háztartásban nevelt, 18 év alatti, valamint a születendő gyermekek számától függ.

 • 1 gyermek esetén: 48.000 Ft
 • 2 gyermek esetén: 2 x 48.000 Ft
 • 3 gyermek esetén: 3 x 48.000 Ft
 • n számú gyermek esetén: n x 48.000 Ft

Minden egyes gyermek után egyszer igényelhető a támogatási összeg. Az igénylőnek igazolnia kell a nevelt gyermekre/gyermekekre vonatkozó felügyeleti jogosultságát (szülői státusz/gyámság).

Figyelem! 

Amennyiben az igénylő személy kiskorú (18 év alatti), akkor kérjük, az ügyintézésre a szülőjével vagy törvényes képviselőjével/gyámjával együtt érkezzen, akinek a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodán szintén be kell mutatnia a személyazonosító dokumentumát vagy a menedékes igazolványát, valamint a lakcímkártyáját vagy szálláshely-bejelentő papírját, illetve a szülői státuszt/hivatalos gyámságot igazoló okiratot. Kérjük, hogy a kiskorú igénylő szülője/gyámja is küldjön be egy külön regisztrációt magára és a saját/nevelt gyermekeire vonatkozóan. (Ilyen esetben a kiskorú anyuka egyszerre jelenhet meg igénylőként és a másik regisztrációban gyermekként is.) Amennyiben a kiskorú igénylő házas, és ezt házassági anyakönyvi kivonattal tudja igazolni, és nem tud szülőjével/gyámjával érkezni az ügyfélszolgálati irodába, akkor a házassági anyakönyvi kivonatot hozza magával a személyes ügyintézésre.

A támogatásra való jogosultságot a III. pontban felsorolt okmánytípusokkal, illetve dokumentumokkal kell igazolni. A jogosultság elbírálásához az előzetes online regisztrációt (IV. pont) követően az okmányokat és dokumentumokat személyesen be kell mutatni a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában (V. pont).

III. Támogatásra jogosultság igazolása (bemutatandó okmányok, dokumentumok)

A II. pontban felsorolt támogatási jogosultságot az alábbi okmánytípusokkal és dokumentumokkal lehetséges igazolni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbiakban felsoroltakon kívül másféle okmánytípusokat, dokumentumokat nem tudunk elfogadni. Amennyiben kérdése van a menedékes státusz, a szálláshely-bejelentő igazolás vagy egyéb, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított, hivatalos okirat ügyintézésével kapcsolatban, kérjük személyesen érdeklődjön az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF). 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 

Hétfő-csütörtök 8:00-14:00 és pénteken 8:00-12:00

 

 1. Amennyiben Ön (szülő vagy törvényes képviselő/gyám) budapesti háztartásában olyan gyermeket nevel, aki 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, és a gyermek menedékes státusszal rendelkezik, vagy ukrán-magyar kettős állampolgár

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amivel igazolja, hogy Ön jogosult az Önnel egy háztartásban élő gyermek felügyeletére:

 • szülői státusz igazolása a gyermek okmányával (útlevél / személyi igazolvány / születési anyakönyvi kivonat)
 • gyámságról szóló jogi dokumentum vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiadott hivatalos okirat

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amivel igazolni tudja jogosultságát a magyarországi tartózkodásra:

 • Ha az igénylő rendelkezik magyar állampolgársággal: magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány vagy magyar vezetői engedély
 • Ha az igénylő ukrán állampolgár:
  • Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított Menedékes igazolvány VAGY 
  • Tartózkodási engedély ÉS nemzetközi utazásra jogosító ukrán útlevél
 • Ha az igénylő Európai Uniós állampolgár: útlevél vagy személyi igazolvány
 • Ha az igénylő egyéb ország állampolgára: útlevél ÉS tartózkodási engedély, VAGY menedékes státusz esetén mindkettőt kiváltja a menedékes igazolvány.

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amellyel igazolja, hogy Ön Budapesten tartózkodik:

 • Ha az igénylő menedékes státusszal rendelkezik: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított szálláshely-bejelentő igazolás (Személyesen intézhető: 1117 Budapest, Budafoki út 60.)
 • Minden más esetben: magyar hatóság által kiállított lakcímkártya.

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amellyel igazolja, hogy a gyermek Budapesten tartózkodik (az alábbi opciók közül egyet kell választania):

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyikkel igazolnia kell a gyermek állampolgárságát. 

Amennyiben a gyermek nem ukrán-magyar kettős állampolgár, akkor igazolnia kell a gyermek menedékes státuszát. Az alábbi okmányok közül a gyermekre vonatkozó dokumentumot be kell mutatnia:

 • ukrán vagy egyéb állampolgárságú gyermek esetén a menedékes igazolványát
 • kettős állampolgárságú gyermek esetében be kell mutatnia azt a két okmányt, amellyel igazolni tudja a gyermek ukrán és magyar állampolgárságát is:
  • ukrán útlevél vagy személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat ÉS magyar útlevél vagy személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat
  • EMELLETT igazolnia kell, hogy a (kettős állampolgár) gyermek 2022. február 24. után érkezett Magyarországra. Amennyiben az alábbi opciók nem állnak rendelkezésre, akkor a regisztrációs űrlapon nyilatkoznia kell a határátlépés időpontjáról.
   • Határrendészet pecsétje a gyermek útlevelében vagy személyi igazolványában
   • Határrendészet által kiállított igazolás, melyen szerepel a határátlépés időpontja és a gyermek személyazonosságát igazoló adatok
  • EMELLETT nyilatkoznia kell, hogy a gyermeknek van Ukrajnában állandó lakóhelye.

 

 2. Amennyiben Ön 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, menedékes státusszal rendelkezik vagy ukrán-magyar kettős állampolgár, és 2022. február 24. után született gyermeke Magyarországon

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amivel igazolja, hogy Ön jogosult az Önnel egy háztartásban élő gyermek felügyeletére.

  • szülői státusz igazolása a gyermek okmányával (útlevél, személyi igazolvány születési anyakönyvi kivonat).

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amellyel igazolja, hogy Ön Budapesten tartózkodik (az alábbi opciók közül egyet választhat):

  • Magyar-ukrán kettős állampolgárság esetében: magyar hatóság által kiállított lakcímkártya
  • Egyéb állampolgárság esetében: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított szálláshely-bejelentő igazolás. (Személyesen intézhető: 1117 Budapest, Budafoki út 60.)

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyikkel igazolnia kell az Ön állampolgárságát.

Amennyiben Ön nem ukrán-magyar kettős állampolgár, akkor igazolnia kell a menedékes státuszát. Az alábbi okmányok közül be kell mutatnia:

 • ukrán vagy egyéb állampolgárság esetében be kell mutatnia a menedékes igazolványát
 • kettős állampolgárság esetében be kell mutatnia azt a két okmányt, amellyel igazolni tudja az Ön ukrán és magyar állampolgárságát is:
  • ukrán útlevél vagy személyi igazolvány ÉS magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány vagy magyar vezetői engedély
  • EMELLETT  igazolnia kell, hogy Ön (kettős állampolgár) 2022. február 24. után érkezett Magyarországra. Amennyiben az alábbi opciók nem állnak rendelkezésre, akkor a regisztrációs űrlapon nyilatkoznia kell a határátlépés időpontjáról:
   • Határrendészet pecsétje az útlevelében vagy személyi igazolványában
   • Határrendészet által kiállított igazolás, melyen szerepel a határátlépés időpontja és az igénylő személyazonosságát igazoló adatok
  • EMELLETT nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik Ukrajnában állandó lakóhellyel.

3. Amennyiben Ön jelenleg várandós, 2022. február 24. után érkezett Magyarországra az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve, és menedékes státusszal rendelkezik vagy ukrán-magyar kettős állampolgár: 

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amivel igazolja, hogy a várandósság 91. napját betöltötte. 

 • Terhesgondozási kiskönyv
 • Orvosi igazolás, amely tartalmazza a terhesség státuszát.

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyiket be kell mutatnia, amellyel igazolja, hogy Ön Budapesten tartózkodik (az alábbi opciók közül egyet választhat):

 • Magyar-ukrán kettős állampolgárság esetében: magyar hatóság által kiállított lakcímkártya
 • Egyéb állampolgárság esetében: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított szálláshely-bejelentő igazolás (Személyesen intézhető: 1117 Budapest, Budafoki út 60.)

VALAMINT

Az alábbi dokumentumok közül valamelyikkel igazolnia kell az Ön állampolgárságát. Amennyiben Ön nem ukrán-magyar kettős állampolgár, akkor igazolnia kell a menedékes státuszát. Az alábbi okmányok közül be kell mutatnia:

 • ukrán vagy egyéb állampolgárság esetében be kell mutatnia az menedékes igazolványát
 • kettős állampolgárság esetében be kell mutatnia azt a két okmányt, amellyel igazolni tudja az Ön ukrán és magyar állampolgárságát is:
  • ukrán útlevél vagy személyi igazolvány ÉS magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány vagy magyar vezetői engedély
  • EMELLETT  igazolnia kell, hogy Ön (kettős állampolgár) 2022. február 24. után érkezett Magyarországra. Amennyiben az alábbi opciók nem állnak rendelkezésre, akkor a regisztrációs űrlapon nyilatkoznia kell a határátlépés időpontjáról:
   • Határrendészet pecsétje az útlevelében vagy személyi igazolványában
   • Határrendészet által kiállított igazolás, melyen szerepel a határátlépés időpontja és az igénylő személyazonosságát igazoló adatok
  • EMELLETT nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik Ukrajnában állandó lakóhellyel.

IV. Támogatás igénylésének 1. lépése - ONLINE REGISZTRÁCIÓ és IDŐPONTFOGLALÁS

A támogatás igénylésének első lépése, hogy a https://help.budapest.hu/ weboldalon található regisztrációs űrlapot ki kell tölteni, be kell küldeni, majd időpontot kell foglalni az BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodába, ahol személyesen be kell mutatni a regisztrációban megjelölt okmányokat, dokumentumokat.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Magyar Vöröskereszt mint Közös Adatkezelők, a BUDAPEST HELPS Támogatási Programhoz kapcsolódóan személyes adatokat kezelnek a személyazonosság és a támogatásra jogosultság ellenőrzése céljából. A személyes adatok gyűjtéséhez hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy pénzügyi támogatást igényelhessen. A személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységéről az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadott adatkezelési tájékoztató a https://help.budapest.hu/datamanagement weboldalon érhető el.

Ha a regisztrációs űrlap kitöltése során Ön nem talál olyan válaszadási lehetőséget, ami az Ön helyzetére igaz, akkor Ön nem jogosult a támogatásra, így az űrlap beküldésére, valamint az időpontfoglalásra sem lesz módja. Amennyiben ennek a programnak a keretében Ön nem jogosult támogatásra, figyelmébe ajánljuk az alábbi tájékoztatóban található hasznos információkat más támogatási lehetőségekről. Amennyiben úgy gondolja, hogy Ön megfelel a jogosultsági feltételeknek, ám mégsem talál az Ön helyzetére vonatkozó opciót a regisztrációs felületen, kérjük, hívja a BUDAPEST HELPS Támogatási Program Telefonos Ügyfélszolgálatát:  +3680818001

Amennyiben a regisztráció kitöltése sikeres volt, akkor időpontot kell foglalnia a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodába, amikor személyesen meg tud jelenni, hogy bemutassa a regisztráció során bejelölt dokumentumokat. A sikeres regisztrációról és időpontfoglalásról emlékeztető emailt és SMS-t küldünk, amelyben szerepel az ügyfélfogadásra foglalt időpontja és helyszíne, valamint a regisztrációs sorszáma. A lefoglalt időpontot az emlékeztető emailben szereplő link segítségével van lehetőség módosítani.

Amennyiben kérdése lenne a regisztrációs űrlap kitöltése kapcsán, kérjük, olvassa át a regisztrációs űrlap útmutatót. Amennyiben ebben nem talál választ a kérdésére, kérjük, hívja a BUDAPEST HELPS Támogatási Program Telefonos Ügyfélszolgálatát: +3680818001

V. Támogatás igénylésének 2. lépése - okmányok, dokumentumok bemutatása személyesen a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában

A BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában kizárólag az előzetesen elvégzett, sikeres online regisztrációt és időpontfoglalást követően, ukrán/orosz/magyar nyelven van lehetőség ügyet intézni.

A lefoglalt időpontban Önnek személyesen kell megjelennie a regisztrációs űrlapon megadott/kiválasztott dokumentumokkal, személyazonosító okmányokkal, és be kell azokat mutatnia. A BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában kizárólag az (online regisztrációban megjelölt) támogatást igénylő személy saját maga járhat el, meghatalmazni más személyt nem lehet. 

18 év alatti igénylő esetén kérjük, hogy az igénylő a szülőjével vagy törvényes képviselőjével/gyámjával együtt érkezzen a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodába, ahol mindkettőjüknek be kell mutatni a III. pontban részletezett, rájuk vonatkozó dokumentumokat.

A jogosultság igazolásához kizárólag a III. pontban felsorolt dokumentum- és okmánytípusokat fogadjuk el! Az okmányokat és dokumentumokat hiánytalanul be kell mutatni a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában. Amennyiben valamelyik okmány vagy dokumentum hiányzik, akkor az igénylő újabb időpontot kap a hiányzó dokumentumok bemutatására.

A Programirodában előzetes tájékoztatást kérni, valamint panasztételt tenni nincs mód. Amennyiben kérdése van a regisztrációval vagy a jogosultsági feltételekkel kapcsolatban, továbbá ha panaszt szeretne tenni, akkor kérjük, hívja a BUDAPEST HELPS Támogatási Program Telefonos Ügyfélszolgálatát: +3680818001

VI. Támogatás igénylésének 3. lépése - A Budapest Helps Kártya aktiválása személyesen egy OTP Bankfiókban

Amennyiben a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában jogosultságát pozitívan bírálták el, egy azonosítóval ellátott OTP Prepaid Bankkártyát (Budapest Helps Kártya) kap az ügyintézőtől, amelyet személyesen kell aktiválnia az OTP Bank egyik fiókjában.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Budapest Helps Kártya átvételének időpontjától számított 60 órán (2,5 nap) belül kerül feltöltésre a támogatási összeg, a kártya átvételekor a kártyán még nincs pénzösszeg!

A kártyára feltöltött összeg mértéke az igénylő által nevelt (illetve várandósság esetén a születendő), támogatásra jogosult és dokumentumokkal igazolt gyermekek számától függ.

A kártya átvételéhez a BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában (a jogosultság ellenőrzése után) kell aláírnia az OTP Bankkártya-szerződést. A szerződés magyar/ukrán/orosz nyelvű kivonatát ide kattintva olvashatja el.

Miután aláírta a szerződést, megkapja a Budapest Helps Kártyát és az ahhoz tartozó PIN-kódot zárt borítékban. Ahhoz, hogy aktiválni tudja a Budapest Helps Kártyát, be kell mennie az egyik OTP Bankfiókba (bármelyik fiókba), és a bankfiókba magával kell vinnie: 

 • az aláírt OTP Bankkártya szerződést,
 • a borítékban található Budapest Helps Kártyát és PIN-kódot,
 • valamint az alábbiak közül az igénylő állampolgárságának megfelelő okmányokat:
  1. Ha Ön rendelkezik magyar állampolgársággal:
   • magyar útlevél vagy személyi igazolvány vagy vezetői engedély 
   • ÉS magyar hatóság által kiállított lakcímkártya 
  2. Menedékes státusszal rendelkező személy esetén: 
   • Menedékes igazolvány vagy útlevél
   • ÉS Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított szálláshely-bejelentő igazolás (Személyesen intézhető: 1117 Budapest, Budafoki út 60.)
  3. Európai uniós állampolgárság esetén: 
   • útlevél vagy személyi igazolvány
   • ÉS magyar hatóság által kiállított lakcímkártya
  4. Minden más esetben:
   • nemzetközi utazásra jogosító útlevél
   • ÉS tartózkodási engedély / tartózkodási kártya
   • ÉS magyar hatóság által kiállított lakcímkártya

Fontos, hogy az OTP Bank más típusú személyazonosító okmányokat nem fogad el az ügyintézéskor!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OTP Bankfiókok nem tudnak ukrán/orosz nyelven beszélő ügyintézőt biztosítani. A BUDAPEST HELPS Támogatási Programirodában tudunk adni egy banki ügyintézőknek szóló, magyar nyelvű tájékoztatót, amelyben leírjuk a kártyaaktiválással kapcsolatos információkat, így az ügyfél ezt a tájékoztatót át tudja adni a banki ügyintézőnek.

Tájékoztató a kártyahasználatról

A Budapest Helps Kártya esetén nem kell számlát nyitni. 

A kártya érvényességi ideje: 2 év.

Budapest Helps Kártya nem névre szól, kizárólag a szerződést megkötő Kártyabirtokos használhatja, nem átruházható.

A Kártyával végzett tranzakciókért díjakat külön nem számít fel a Bank.

A Budapest Helps Kártya kizárólag vásárlási és készpénzfelvételi tranzakcióra használható. 

 • A kártya feltöltése további pénzösszeggel NEM LEHETSÉGES!
 • A kártyával átutalást indítani/fogadni NEM LEHETSÉGES!

A Budapest Helps Kártyával a következő tranzakciókat lehet végezni:

 • vásárlás a Mastercard logóval ellátott kereskedőknél (interneten is)
 • készpénzfelvétel a Mastarecard logóval ellátott ATM-en
 • egyenleglekérdezés
  • OTP ATM-en és 
  • OTPdirekt automata telefonos szolgáltatáson „1 – Számla egyenleg lekérdezése” menüpontban, Tel: 06 1/20/30/70 366-6666
  • a bank honlapján (www.otpbank.hu) az „Egyenleglekérdezés” menüpontban
 • PIN kód változtatás az OTP ATM-en
 • ATM-en keresztül prepaid telefonkártyák feltöltése, egyes szolgáltatók számlái kiegyenlítése (pl. Díjbeszedő)
 • TeleKód megváltoztatása az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás „2 –Bankkártya ügyintézés – 4. TeleKód megváltoztatása” menüpontban, Tel: 06 1/20/30/70 366-6666 (alapesetben a TeleKód a kártyaszám utolsó 3 számjegye)
 • Kártya letiltás 
  • az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás „0 – Bankkártya letiltás” menüpontban, Tel: 06 1/20/30/70 366-6666 
  • a Bankkártya HelpDesk szolgáltatáson keresztül, Tel: 06 1/20/30/70 366-6000.

A kártyával a következő tranzakciókat NEM lehet végezni, illetve kiegészítő szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni:

 • készpénz befizetés ATM-en, OTP bankfiókban és a Magyar Posta hivatalaiban
 • készpénz felvétel OTP bankfiókban és a Magyar Posta hivatalaiban
 • egyenleglekérdezés OTP bankfiókban és a Magyar Posta hivatalaiban
 • ATM és vásárlási limit módosítása
 • ATM-en szerencsejáték fogadás
 • OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás 

A kártya elvesztése/letiltása:

 • Amennyiben a kártya elveszett, akkor az ügyfél személyesen kérheti a kártya letiltását az OTP Bankfiókjaiban, és a letiltást követően lehetőség van a kártyán meglévő összeg felvételére készpénzben.
 • A Budapest Helps Kártyához új PIN-kód nem igényelhető. Csere Kártyát igényelni nincs lehetőség.